ЕСЕННА ВАКАНЦИЯ

от 01.11.2017г. до 05.11.2017г.

/на основание Заповед №РД 09-4130/29.08.2017г. на Министъра на образованието и науката/

Учебните занятия продължават на 06.11.2017г. по същия график